توضيحات پروژه

ترشی سیر مروارید

 

 

compounds محتویات: سیر، نمک، سرکه

expire-date تاریخ انقضاء :24 ماه پس از تولید

net-weight وزن خالص: 5±700 گرم

 

  • این محصول فاقد هرگونه مواد نگهدارنده می باشد.

  • وزن خالص:700 گرم ±5%

  • درصد وزن آبکش: 50%

  • پس از باز کردن در یخچال نگهداری شود.

  • تاریخ انقضا: 2 سال پس از تاریخ تولید