توضيحات پروژه

ترشی مخلوط درشت

compoundsمحتویات : سرکه، گل کلم، هویج، خیار، کرفس، بادنجان، سیب ترشی، ادویه، سیر، موسیر، سبزیجات معطر

expire-date تاریخ انقضاء :24 ماه پس از تولید

net-weight وزن خالص: 10±700 گرم

  • این محصول فاقد هرگونه مواد نگهدارنده می باشد.

  • وزن خالص:700 گرم ±10

  • درصد وزن آبکش: 55%

  • پس از باز کردن در یخچال نگهداری شود.

  • تاریخ انقضا: 2 سال پس از تاریخ تولید