توضيحات پروژه

گل کلم شور

 

compounds محتویات: گل کلم، فلفل، نمک، سرکه ، آب

expire-date تاریخ انقضاء :24 ماه پس از تولید

net-weight وزن خالص: 3±670 گرم

  • این محصول فاقد هرگونه مواد نگهدارنده می باشد.

  • وزن خالص:670 گرم ±3%

  • درصد وزن آبکش: 50%

  • پس از باز کردن در یخچال نگهداری شود.

  • تاریخ انقضا: 2 سال پس از تاریخ تولید